דרגו

אחזקת המערכות המשותפות בבניין

שירות זה כולל ראשית את ניהול ספר הטיפולים והביקורות השנתיים או התקופתיים כולל האישורים המתאימים לפי דרישות משרד התמ"ת לבניינים רביי קומות, שימו לב! ספר טיפולים מסודר ומנוהל נכון יעמוד במבחן בעת הצורך מול חברות ביטוח, נציבות כיבוי אש ובתי משפט ולכן אנו מעניקים חשיבות רבה לתיעוד פעולות האחזקה של המערכות המשותפות.

באופן המעשי אנו מבצעים את כל הטיפולים והביקורת למערכות הבניין הבאות:

 • עמדות כיבוי אש – ביקורת שנתית לעמדות כיבוי האש בבניין לפי תקן ישראלי 129 חלק 1, אנו מספקים את האישור השנתי הדרוש בחוק.

 • מערכת כיבוי אש במים (ספרינקלרים) ביקורת שנתית ותחזוקה לפי תקן ישראלי 1928.

 • מערכת גילוי עשן ואש טיפול ותחזוקת מערכת גילוי העשן, ביצוע אינטגרציה עם המערכות החיוניות, איתור ופתרון תקלות במערכת המחשב (רכזת), בדיקת גלאים שנתית ואישורים מתאימים לפי תקן ישראלי 1220.
  ניקוי גלאים מאובקים הגורמים לתקלות במערכת.

שימו לב! – במבנים רביי קומות נוצר במצב של שריפה מלכודת עשן ואש ולכן יש לראות את אכיפת הדרישות לטיפול במערכות העשן והאש כערך עליון בניהול המערכות בבניין. 

 • מאגריי מים וצנרתניקוי וחיטוי שנתי של מאגריי המים וצנרת בבניין לפי תקנות משרד הבריאות ומתן אישור גורם מוסמך. 
  תחזוקה שוטפת , איתור תקלות ופתרונות.
 • גנרטורטיפול שנתי וטיפולים תקופתיים לפי הוראות יצרן ע"י גורם מוסמך.

  תחזוקה שוטפת- הפעלה חודשית של הגנרטור, בדיקת מצברים ומלאי סולר.
  מילוי סולר לאחר פעולה ממושכת.
  אינטגרציה של הגנרטור עם המערכות החשמל החיוניות בכל רבעון. 

  תחזוקה נכונה של הגנרטור ע"י חברת האחזקה בנוסף לטיפולים ע"י גורם מוסמך מוכיחה עצמה בזמן אמת של הפסקת חשמל!, בבניינים רביי קומות המאכלסים מספר רב של אנשים וקיים שימוש במעליות, מצב שבו חדלות המערכות מלתפקד לא בא בחשבון אצלנו.

 • מעליות אנו מייצגים את הבניין מול חברת המעליות הנותנת שירות במקרים של תקלות, תאום טיפולים, כיוון שעון שבת וניקיון פיר המעליות בעת הצורך.

 • מהנדס בודק מעליות – לפי חוק ועל מנת להבטיח אחזקה תקינה ובטיחותית של המעליות יש לאכוף את הדרישה לקיום בדיקה חצי שנתית לכל מעלית בבניין.

  אנו דואגים לקיום הבדיקה ע"י גורם מוסמך (חברה להנדסת מעליות), העתק דו"ח בדיקה לנציגות המבנה וביצוע תשלום הבדיקה.
  חברת ההנדסה הבודקת מעבירה את דו"ח הליקויים לחברת המעליות הנותנת שירות בבניין וזו מחויבת לפי חוק לתקן את הליקויים.

 • לוח חשמל מרכזי ביקורת תקינות אוטומטים, ביקורת לחות, תקינות לוח החשמל באינטגרציה עם הגנרטור.