מערכות גילוי אש ועשן 2.60/5 (52.00%) 25 votes

תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש ועשן

תעודת מבקר שנתי מערכות גילוי עשן ואשאחזקה תקינה ואחראית של מערכות גילוי וכיבוי עשן ואש מהווים חלק מרכזי בבטיחותם של הדיירים בבניין וביצוע תקין ומקצועי של תחזוקת מערכות העשן והאש נחוצה לפעילות תקינה בזמן אמת להצלת חיים ורכוש.

אנו מספקים שירות תחזוקה ואישור שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ועשן לפי תקן 1220 חלק 11 ובדיקת ציוד כיבוי אש מטלטלין לפי תקן 129 חלק 1.

בסיום הביקורת השנתית מונפק דו"ח מסודר ומפורט הכולל את הבדיקות שבוצעו.

במידה וכל הבדיקות תקינות מלווה הדו"ח באישור תקינות ותוקף לפי דרישות התקן ישראלי וניתן להציגו לנציבות מכבי האש ולחברות הביטוח בעת הצורך.

במידה ויתגלו ליקויים בביקורת השנתית תועבר ללקוח הצעת מחיר לתיקון הלקויים שלאחר ביצועם מונפק אישור תקינות בהתאם לפעולות אחזקה ושירות למערכות כבוי אש נדרשות עפ"י תקני NFPA ועל פי תקן ישראלי 1596 חלק 1 .

שירותי התחזוקה והאישורים כוללים:

  • תחזוקה שוטפת תקופתית למתזים \ תיקון ספרינקלרים (מערכת כיבוי אש במים), התחזוקה עפ"י ת"י 1928 ואישור בדיקה שנתית.
  • תחזוקת עמדות לכיבוי אש שריפות לפי ת"י 129/1- בדיקה ומתן אישור שנתי למטפים, זרנוקים, צינור בגלגלת לכיבוי אש והספקת חלפים לעמדות .
  • איתור ופתרון תקלות במערכת גילוי העשן\רכזת.
  • ניקוי גלאי עשן מאובקים הגורמים לתקלות במערכת.
  • בדיקת אינטגרציה בין מערכת הגילוי למערכת החשמל החיוניות במבנה כחלק מביקורת לתקינות המערכת.